Perkraustymo patarimai

 • Rezervuokite vežėjus iš anksto, pageidautina 2-4 savaites prieš kraustymo dieną.
 • Būtiniausi daiktai turėtų būti supakuojami iš anksto ir pakraunami paskutiniai, kad būtų iškart pasiekiami.
 • Peržiurėkite ir paruoškite buitinių arba kitokių nestandartinių namų apyvokos prietaisų gabenimo instrukcijas.
 • Pekraustymą reikėtų pradėti nuo: palėpės, rūsio, sandeliuko ištuštinimo, kad susidaryti vaizdą apie apimtį.
 • Jei planuojate daiktus nešioti patys, pasirūpinkite, atsarginiu variantu jeigu pagalbininkai neatvyktų.
 • Dūžtančius daiktus suvyniokite į drabužius.
 • Paruoškite naujos vietos planą, pažymėkite dėžes.
 • Nufotografuokite elektronikos laidų išvedžiojimus, kad galėtumėte juos lengviau sujungti atgal.
 • Jeigu turite daug brangių arba dūžtančių daiktų, jų pervežimą patikėkite profesionaliems krovėjams.
 • Neperkraukite dėžių, nes tai gali apsunkinti krovėjų darbą, taip pat pažeisti daiktus.
 • Sunkius daiktus pakuokite į mažesnes dėžes, o lengvus atvirkščiai.
 • Perkraustant augalus paruoškite juos apsukdami plėvele arba virve.

Pakavimo patarimai

 • Kuo sunkesnis daiktas, tuo mažesnė dežė.
 • Naudokite specialias dėžes su pakaba spintos drabužiams.
 • Venkite daiktų maišymo iš įvairių kambarių.
 • Knygoms naudokite nedideles dėžutes.
 • Indus ir kitus dūžtančius daiktus suvyniokite į popierių.
 • Svarbius dokumentus, nuotraukas ir albumus pakuokite atskirai.
 • Naudokite tik naujas / tvirtas dėžes.
 • Aiškiai sužymėkite dėžes apie jų turinį.
 • Techniką ar kitą jautrią įrangą stenkitės supakuoti į originalias dėžes.
 • Nenaudokite savadarbių dėžių.